Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Czy zostawić sumy pośrednie w analityce?

Nie, prosimy przedstawić analitykę bez żadnych sum, ani pośrednich ani całkowitychZ jaką szczegółowością mamy przedstawić analitykę w pliku FK?

Prosimy o przedstawienie analityki w stopniu jak najbardziej szczegółowymCo to znaczy, że analityka powinna być przedstawiona w stopniu jak najbardziej szczegółowym?

ANALITYKA powinna być przedstawiona w stopniu jak najbardziej szczegółowym, tzn. zgodnie z Państwa planem kont powinny być ukazane konta analityczne kosztów bezpośrednich (np. Antybiotyki, Cytostatyki, Leki po przeszczepie, Leki recepturowe, Pozostałe leki, Płyny, Osocze, krew, Leki z darów, Nici chirurgiczne, Środki opatrunkowe, Soczewki, Jednorazowy sprzęt med. ogól. stosowania, Jednorazowy sprzęt anestezjologiczny itd - jest to tylko przykład, Państwo przedstawicie takie konta analityczne leków i wyrobów medycznych, jakie istnieją w Państwa jednostce) oraz kosztów pośrednich, np. izba przyjęć, blok operacyjny, itd.Jak przedstawić analitykę kosztów pośrednich w OPKu podstawowym, np. oddziale chirurgii?

W zakładce ANALITYKA prosimy o ukazanie kosztów pośrednich w danym OPKu w taki sposób, żeby przedstawić alokowane koszty pośrednie z poszczególnych OPKów pomocniczych, np. izba przyjęć - kwota, blok operacyjny - kwota, pracownia RTG - kwota itd.