Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Zakładka jest zaznaczono na czerwono i nie mogę zatwierdzić danych, co zrobić w takiej sytuacji?

Jeżeli zakładka ma kolor czerwony, to znaczy że w środku znajdują się jeszcze błędy. Prosimy o poprawienie błędów, a następnie o ponowne kliknięcie przycisku SPRAWDŹ DANE. W zakładkach Tab2, Tab3, i Analityka opisy błędów wyświetlają się obok wiersza, którego dotyczy błąd, dlatego mogą nie być widoczne "na pierwszy rzut oka". Po poprawieniu danych, komunikat powinien zniknąć.
Jeżeli w dalszym ciągu wyświetla się komunikat na czerwono o błędzie a dane zostały sprawdzone i są poprawne, prosimy o wpisanie w okienku UWAGI w danym OPKu, w którym wyświetla się komunikat, wyjaśnień, np. że dane zostały przez Państwo zweryfikowane i są poprawne.
Tego typu komentarze prosimy wpisać w każdym OPKu, w którym wyświetlają się komunikaty o błędzie.
Po wpisaniu wszystkich wyjaśnień, kiedy Państwa dane będą gotowe do zatwierdzenia, prosimy o kliknięcie przycisku PRZEŚLIJ DO AKCEPTACJI.Kod resortowy nie odpowiada nazwie, ale został wpisany poprawnie. Co zrobić w takiej sytuacji?

Szpitale często nazywają oddziały inaczej niż wskazuje na to kod resortowy. Jeżeli nazwa wpisana w formularzu jest zgodna ze stanem rzeczywistym, a sprawdzenie pokazuje błąd, prosimy o przesłanie do nas stosownej informacji, a my dodamy kolejne nazwy do słownika nazw OPK.