Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Kod resortowy nie odpowiada nazwie, ale został wpisany poprawnie. Co zrobić w takiej sytuacji?

Szpitale często nazywają oddziały inaczej niż wskazuje na to kod resortowy. Jeżeli nazwa wpisana w formularzu jest zgodna ze stanem rzeczywistym, a sprawdzenie pokazuje błąd, prosimy o przesłanie do nas stosownej informacji, a my dodamy kolejne nazwy do słownika nazw OPK.OPK pomocniczy nie jest zarejstrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i w związku z tym nie ma kodu resortowego. Czy możemy pozostawić niewypełnione pole dotyczące kodu resortowego?

W przypadku niezarejestrowania komórki/ośrodka powstawania kosztów w Rejestrze, należy przypisać teoretyczny kod resortowy charakteryzujący specjalność ośrodka powstawania kosztów zgodny z cześcią VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnychOddział wewnętrzny ma 2 kody resortowe. Czy mamy je oba wpisać do wiersza z kodem resortowym?

Prosimy wpisać po przecinku wszystkie kody resortowe