Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Prowadzimy Księgę Przychodów i Rozchodów. Gdzie zaznaczyć informację, że nie prowadzimy pełnej księgowości?

W przypadku świadczeniodawców prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów, prosimy wpisać w zakładce DANE OGÓLNE w okienku UWAGI: Księga Przychodów i Rozchodów.Czy obowiązuje nas przesłanie analityki (prowadzimy Księgę Przychodów i Rozchodów)?

W takim przypadku analityka nie musi być uzupełniona (jeśli jednak jesteście Państwo w stanie przedstawić analitykę choćby w stopniu ogólnym, wówczas prosimy ją załączyć)W przypadku samozatrudnienia (KPiR), w której pozycji pliku FK powinno znaleźć się wynagrodzenie?

W przypadku samozatrudnienia, prosimy o zamieszczenie wynagrodzeń w odpowiedniej pozycji wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych i kontraktów (część G), przykładowo w przypadku fizjoterapeuty - w poz. g10.