Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Nie prowadzimy księgowości w ten sposób, żeby móc wypełnić pozycje - koszty leków i wyrobów medycznych przypisywanych i nieprzypisywanych na pacjenta. Co w takiej sytuacji?

W takim przypadku prosimy oszacować te koszty. Możemy zaproponować metodę (o ile nie mają Państwo swojej dokładniejszej metody): przyjąć, że całość kosztów leków jest przypisywanych na pacjenta, zaś wyrobów medycznych - tylko tych wysokocennych. W przypadku wyrobów medycznych o cenie jednostkowej niższej niż 5 zł, proponujemy obliczyć ich udział procentowy w obrocie magazynowym, i później tym procentem obliczyć udział kosztów wyrobów medycznych nieprzypisywanych na pacjenta w koszcie całkowitym wyrobów medycznych.