Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Nazwa OPK jest powtórzona, ale są to dwa oddzielne OPK'i, co zrobić w takiej sytacji?

Jeżeli dwie nazwy OPK są powtórzone, a ośrodki mają różne numery kont, należy rozróżnić je względem lokalizacji. Jeżeli takie rozróżnienie nie jest możliwe, należy wpisać przy ośrodkach kolejne cyfry np. Oddział Kardiologiczny 1, Oddział Kardiologiczny 2.Czy możemy skracać nazwy ośrodków powstawania kosztów?

Nie. Prosimy żeby przy wprowadzaniu nazwy ośrodka kosztów podawać jego pełną nazwę, bez używania skrótów np. Odział chirurgii ogólnej zamiast Oddział chir.og.