Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Czy w wierszu D - Procedury - zamieszczamy koszty procedur medycznych przypisywanych do pacjenta?

Tak, do procedur w wierszu D należy zaliczyć koszty procedur medycznych nabytych na zewnątrz oraz zrealizowanych w ośrodkach działalności pomocniczej.