Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Po stronie kosztowej wykazaliśmy wynagrodzenia rezydentów w dwóch wierszach: refundowane i ze środków własnych. Jednakże wynagrodzenia ze środków własnych w pozycji h2 są premiami dla tych samych lekarzy rezydentów. Jak wykazać ich etaty w Tab1?

Jeżeli wynagrodzenie ze środków własnych jest tylko premią (nie dodatkowym dyżurem poza pracą rezydenta w normalnej ordynacji), to wówczas pozycja etatów h2 w Tab1 może pozostać niewypełniona (koniecznie natomiast prosimy o podanie liczby etatów w wierszu h1 w Tab1). W takim jednak przypadku prosimy o wpisanie wyjaśnienia/komentarza do pozycji h2.
W przypadku dyżurów pełnionych przez rezydentów - należy wypełnić pozycję h2 zarówno po stronie kosztowej, jak i etatów.Gdzie zamieszczać przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń lekarzy rezydentów?

Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń rezydentów powinny być zamieszczone w wierszu - Przychody z innych tytułów. Jednocześnie koszty wynagrodzeń refundowanych powinny się znaleźć w wierszu h1 - refundowane wynagrodzenia rezydentów.