Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Kiedy korygować godziny spędzane przez lekarzy poza OPK (pozycja e1 w Tab1)?

Należy je korygować wówczas, jeśli wynagrodzenie jest księgowane na OPK a praca jest realizowana poza OPK (praca w poradni, bloku, pracowni, a wynagrodzenie pozostaje w oddziale).
Generalna zasada: wynagrodzenia personelu powinny być ujmowane w OPKu, na rzecz którego ten personel pracuje. Jeśli jednak zdarza się, że lekarze wykonują pracę także na innych oddziałach, prosimy wypełnić wiersz e1 w Tab1 czyli wykazać godziny lekarza poza OPKiem zatrudnienia.W jaki sposób ustalić liczbę godzin pracy lekarzy, którzy są zatrudnieni - każdy na jeden etat - i dodatkowo realizują dyżury?

Jeśli nie macie Państwo dokładnej ewidencji godzin pracy proszę spróbować oszacować godziny w następujący sposób: suma ilości etatów wszystkich lekarzy x 160 godzin i suma ilości godzin dyżuru (dni robocze x 16 i 25/60 + dni wolne x 24) x ilość dyżurujących lekarzyNie jesteśmy w stanie podać etatów lekarzy za realizację procedur medycznych, ponieważ wynagrodzenia za procedurę są de facto premią dla lekarzy pracujących w normalnej ordynacji. Co w takiej sytuacji?

W takim przypadku prosimy i po stronie kosztów i po stronie etatów wypełnić tylko pozycję f1 (normalna ordynacja) i pominąć pozycję f4 (zrealizowane procedury).Nie rejestrujemy rzeczywistej ilości godzin pracy personelu lekarskiego realizowanej poza OPK w poz.e1 w Tab1. Co w takiej sytuacji?

Wystarczy oszacowanie takiej ilości godzinCo wypisywać w pozycji E w Tab1 - lekarze jakich specjalności są zatrudnieni w danym OPK?

W tej pozycji prosimy o wymienienie po przecinku specjalności lekarskich, np. chirurgia ogólna, anestezjolog. Nie jest konieczne uszczegóławianie np. w trakcie specjalizacji itd.Co wypisywać w pozycji d2 w Tab1 - rzeczywista ilość godzin pracy sal operacyjnych funkcjonujących w ramach OPK?

W pozycji tej prosimy o wpisanie czasu pobytu na sali operacyjnej (czas zajętości sali)