Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Czy w Tab2 wykazywać wszystkie produkty, czy tylko te rozliczone przez NFZ?

Prosimy o wykazanie wszystkich produktów, niezależnie od tego czy NFZ je rozliczył czy nie (koszty zostały poniesione i znajdują się w danych kosztowych)Czy w Tab2 wykazywać produkt w każdym oddziale, jeśli pacjent przechodzi z oddziału na oddział?

Nie, prosimy wykazać produkt tylko na oddziale, w którym pacjent został rozliczony