Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Co należy ujmować w pozycji "Transport medyczny"?

Transport medyczny to wszystkie koszty bezpośrednio związane z pacjentem, takie jak przewóz pacjenta, przewóz próbek na badania, transport krwi itp.
Koszty, których bezpośrednio nie można przyporządkować do pacjenta np. przewóz gazów medycznych, aparatów, urządzeń, prania itp. należy podać w pozycji "Pozostałe koszty".