Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Jaki jest najlepszy sposób zaczytywania danych FK na stronę?

Najlepszą i najskuteczniejszą metodą wczytywania danych FK na stronę jest wgrywanie danych automatycznie z pliku excelowego poprzez IMPORT Excel. Poniżej instrukcja zaczytywania danych do narzędzia. Chodzi o to, że w opcji wgrywania danych z pliku excelowego zawsze macie Państwo u siebie swoją kopię wgranych danych więc nawet w przypadku incydentalnego usunięcia danych, bardzo łatwo jest zaczytać dane ponownie. Oczywiście ręczne wpisywanie (czy przeklejanie danych z innych plików) i zapisywanie danych w systemie jest także dopuszczalne, aczkolwiek nie jest zalecane.Czy możecie Państwo podać instrukcję wgrywania danych do narzędzia?

Instrukcja optymalnego zaczytywania danych FK do narzędzia - po zalogowaniu się na stronie https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl/users/login/, należy:
1) Pobrać pusty plik FK w excelu – w tym celu należy kliknąć w przycisk POBIERZ WZÓR FK, zapisać go u siebie na dysku.
2) Uzupełnić plik excelowy Państwa danymi.
3) Zaczytać do systemu plik excelowy z danymi FK – w tym celu należy kliknąć w przycisk IMPORT EXCEL. Dane zaczytają się do wszystkich zakładek.
4) Jeżeli pojawią się komunikaty z błędami, należy je poprawić czyli poprawić dane w pliku excelowym i zaczytać go ponownie do systemu, gdyż system nadpisuje dane. W przypadkach kiedy błędu nie da się poprawić, należy wpisać wyjaśnienia w okienku UWAGI w OPKu, którego to dotyczy.
5) Po poprawieniu błędów, należy przesłać do AOTMiT dane do sprawdzenia – w tym celu należy kliknąć zielony przycisk PRZEŚLIJ DO WERYFIKACJI (wówczas czasowo dostęp do narzędzia będzie zablokowany).Do formularza wklejają się puste wartości, jak to naprawić?

Najczęściej w takiej sytuacji zaznaczony zakres obejmował puste kolumny. Na przykład kolumna została zwinięta ręcznie, nie ukryta co powoduje skopiowanie kolumny z pustymi wartościami. Podczas przeklejania niepożądane kolumny należy ukrywać opcją UKRYJ, lub tworzyć w oddzielnym arkuszu roboczą tabelkę do wklejenia na stronę.