Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
UWAGA!
Ze względu na prowadzone prace serwisowe w dniach
18-22.10.2019 nie będzie możliwości wgrywania danych szczegółowych i FK.Kontakt w sprawach zwiazanych z funkcjonowaniem strony:
dane-kosztowe@aotm.gov.pl